Reviews

Vele enthousiaste cursisten gingen je voor. Wil je weten wat anderen over een cursus Spaans bij Fuentes hebben gezegd?

2024-01-24 15:20:58

Marinus R

2024-01-24 09:42:03

Stefan de Munck

Leuke online lessen gevolgd. Ana heeft een spontane manier van lesgeven met leuke oefeningen buiten het lesboek om

(Translated by Google)
Took some nice online lessons. Ana has a spontaneous way of teaching with fun exercises outside the textbook

2024-01-23 21:31:55

T. Hartevelt

Simpelweg ‘t beste instituut om goed Spaans te leren op het voor jou meest passende niveau. Goede methode, fijne kundige docenten. Aanrader!

(Translated by Google)
Simply the best institute to learn Spanish well at the level most suitable for you. Good method, great knowledgeable teachers. Recommended!

2024-01-22 21:47:58

Desiree Boldewijn

De eerste online course gedaan. Fijne kleine groep en docent. De docent legt goed uit, stuurt opdrachten na en kijkt het werk na. Heel vriendelijk en geduldig. In de eerste course krijg je best veel theorie, waardoor je een goed beeld kan vormen of je verder wil met Spaans.

(Translated by Google)
Took the first online course. Nice small group and teacher. The teacher explains well, sends assignments and checks the work. Very friendly and patient. In the first course you will receive quite a lot of theory, which will give you a good idea of ​​whether you want to continue with Spanish.

2024-01-22 12:52:46

ilsemarijn

Nu 2 cursussen bij Fuentes afgerond en de vooruitgang is merkbaar! Leren op een leuke, interactieve manier. Allebei de docenten waren erg vaardig en hebben ervoor gezorgd dat ik uitkijk naar de lessen. Ik ga door met een nieuwe cursus!

(Translated by Google)
Now completed 2 courses with Fuentes and the progress is noticeable! Learning in a fun, interactive way. Both teachers were very skilled and made me look forward to the lessons. I'm continuing with a new course!

2024-01-22 12:01:35

patrice langhout

Leuk cursus fijn online en toch klassikaal. Wel pittig maar na de beginners cursus weet je toch meer dan je denkt. Je moet tussen de lessen door wel echt leren!

(Translated by Google)
Nice course, nice online but still classical. Quite tough, but after the beginners course you will know more than you think. You really have to learn between lessons!

2023-12-13 07:30:59

Marieke van Rooij

Goede basis gelegd tijdens Beginners 1 bij Helena. Leuke lessen gehad met leuke docent en medestudenten.

(Translated by Google)
Good foundation laid during Beginners 1 with Helena. Had fun lessons with a nice teacher and fellow students.

2023-12-11 15:29:48

Tanja de Vrueh

Ik heb heel veel geleerd van de cursus Beginners 1 en 2 bij Fuentes. Lesmateriaal zit erg goed in elkaar, goede opbouw. Docente Arantza was relaxed, gezellig, legde goed uit en goed georganiseerd.

(Translated by Google)
I learned a lot from the Beginners 1 and 2 course at Fuentes. Teaching material is very well put together, well structured. Teacher Arantza was relaxed, pleasant, explained well and well organised.

2023-11-14 11:25:40

Cindy Haveman

Online Spaans leren in kleine klasjes (via Zoom) in een pittig tempo. Maar op de één of andere manier zit de opbouw ingenieus in elkaar waardoor het bijna ongemerkt gaat. De lerares sprak de hele tijd Spaans en we begonnen de lessen altijd met Has hecho algo especial esta semana (heb je nog iets bijzonders gedaan deze week) en dan vertelden we allemaal kort in het Spaans wat we gedaan hadden. De woorden die je niet weet zette de lerares in de chat, zodat je woordenschat al doende werd uitgebreid. Ze had ook hele leuke spelletjes om te oefenen.

(Translated by Google)
Learn Spanish online in small classes (via Zoom) at a fast pace. But somehow the structure is ingeniously put together so that it goes almost unnoticed. The teacher spoke Spanish all the time and we always started the lessons with Has hecho algo especial esta semana (have you done anything special this week) and then we would all briefly explain in Spanish what we had done. The teacher put the words you don't know into the chat, so that your vocabulary was expanded as you went along. She also had some really fun games to practice.

Ook enthousiast geworden? Schrijf je in voor een cursus Spaans bij Fuentes