Reviews

Vele enthousiaste cursisten gingen je voor. Wil je weten wat anderen over een cursus Spaans bij Fuentes hebben gezegd?

2024-01-31 07:55:54

Ton van Schijndel

Vandaag de 2e cursus Spaans bij Fuentes afgesloten. 5 weken intensief oefenen en online lessen gedaan onder begeleiding van een super enthousiaste docente. Marta slaagde er altijd prima in om de lessen interessant te houden en hield er goed de druk op om ook te blijven oefenen. Op naar het vervolg.

(Translated by Google)
Today I completed the 2nd Spanish course with Fuentes. 5 weeks of intensive practice and online lessons under the guidance of a super enthusiastic teacher. Marta always managed to keep the lessons interesting and kept the pressure on to keep practicing. On to the sequel.

2024-01-30 22:24:41

Amela Merdovic

Net de cursus Beginners 2 intensief afgerond, super leuk en leerzaam. Zo fijn dat de groepjes klein zijn waardoor voldoende oefentijd tijdens de les. Ontzettende goede en fijne docente, dankjewel Helena en hopelijk tot een volgende keer!

(Translated by Google)
Just completed the Beginners 2 intensive course, super fun and educational. It's great that the groups are small, allowing plenty of practice time during class. Very good and nice teacher, thank you Helena and hopefully see you next time!

2024-01-30 08:54:12

Erna Kappe

Ik heb inmiddels twee cursussen gevolgd bij Fuentes, de intensieve beginnerscursussen. Het tempo ligt hoog, maar het voelt niet gehaast. Wanneer je genoeg tijd heb voor je huiswerk is het goed te doen en je leert veel in die korte periode. Ik heb Concha en Valentin als docent gehad en ik vond beide erg goed. Ze spraken de hele les Spaans, wisselenden klasikale les af met zelf een opdracht maken en in groepjes oefenen en gaven heldere uitleg. De lesmethode is ook duidelijk en het is fijn dat je een les op een ander moment kan inhalen als je een keer niet kan.

(Translated by Google)
I have now taken two courses at Fuentes, the intensive beginner courses. The pace is high, but it doesn't feel rushed. If you have enough time for your homework, it is easy to do and you learn a lot in that short period. I had Concha and Valentin as teachers and I thought they were both very good. They spoke Spanish throughout the lesson, alternated classroom lessons with completing an assignment themselves and practicing in groups, and gave clear explanations. The teaching method is also clear and it is nice that you can catch up on a lesson at another time if you are unable to attend.

2024-01-29 20:55:22

Inge Deckers

2e cursus online via Fuentes afgerond en blij met het eindresultaat. Met alle extra woordenschat en grammatica lukt het prima om een kort gesprekje te voeren en vragen te stellen. Hele
fijne lessen gehad van Susanne.

(Translated by Google)
Completed 2nd course online via Fuentes and happy with the end result. With all the extra vocabulary and grammar, it is easy to have a short conversation and ask questions. Whole
Had great lessons from Susanne.

2024-01-29 08:12:35

Resie Haans

Blij dat ik de keuze heb gemaakt om (online) mijn Spaans te verdiepen. Leuke actuele lesmaterialen, heldere uitleg, geduldige, supervriendelijke en betrokken docente!

(Translated by Google)
Glad I made the choice to deepen my Spanish (online). Nice current teaching materials, clear explanations, patient, super friendly and committed teacher!

2024-01-26 12:23:38

Ronald Huisman

Meegedaan aan cursus beginners 1. Zeer duidelijk boek en goede oefeningen. Mijn lerares Aurora geeft duidelijk les en is uitstekend te volgen. Cursus was online, beviel uitstekend het te volgen vanuit huis.

(Translated by Google)
Participated in beginners course 1. Very clear book and good exercises. My teacher Aurora teaches clearly and is easy to follow. The course was online, it was great to follow it from home.

2024-01-26 11:50:44

Willem Dekker

2024-01-26 07:57:30

Familie Eltingh

Erg goed opleidingsinstituut met prima lesmateriaal. Beginnerscursus 1 bevat al veel stof en gaat al in een rap tempo. Mag iets minder snel, zeker als de docent beperkt vaardig in het Nederlands is. Al met al met plezier gevolgd en er zal zeker een vervolg gaan komen en dan weer bij Fuentes.

(Translated by Google)
Very good training institute with excellent teaching materials. Beginners course 1 already contains a lot of material and moves at a rapid pace. May be a little slower, especially if the teacher has limited proficiency in Dutch. All in all, I enjoyed watching it and there will certainly be a sequel, again with Fuentes.

2024-01-24 20:35:18

Monique Hitzert

Net de beginnerscursus deel 2 afgerond bij Fuentes. Online, met een groepje van 5 en docente Alba. De cursus is goed te doen en zeker als de docente bijna de hele les Spaans spreekt, is dat erg bevorderlijk voor de kennis die je opdoet en je eigen spreekvaardigheid. Cursus bestaat uit 8 lessen van 5 kwartier en verder moet je uiteraard stof voorbereiden en zelf herhalen. Tempo is bij te houden. Ik kan Fuentes zeker aanbevelen!

(Translated by Google)
Just completed the beginners course part 2 with Fuentes. Online, with a group of 5 and teacher Alba. The course is easy to do and especially if the teacher speaks Spanish for almost the entire lesson, this is very beneficial to the knowledge you gain and your own speaking skills. The course consists of 8 lessons of 45 minutes each and you also have to prepare material and repeat it yourself. Pace can be kept up. I can definitely recommend Fuentes!

Ook enthousiast geworden? Schrijf je in voor een cursus Spaans bij Fuentes