Privacy Statement

Als je je opgeeft voor een cursus Spaans bij Fuentes of je overweegt om dit te doen, dan verstrek je enkele persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als je ons mailt, belt of onze website bezoekt. Je kunt er op vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan. In deze verklaring kun je lezen hoe we dit doen.

Het gebruik van je persoonsgegevens

Om je efficiënt en effectief te helpen, verwerkt Fuentes je persoonsgegevens. We doen dit op een zorgvuldige, veilige en vertrouwde manier, in de rol van verwerkingsverantwoordelijke. Fuentes stelt zelf het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vast. De regels van het beschermen van je privacy en daarmee je persoonsgegevens, zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Fuentes handelt binnen de kaders van deze Privacywetgeving. We leggen in deze Privacy- en cookieverklaring uit hoe we dat doen. Door deze website te gebruiken ga je akkoord met deze verklaring.

Welke persoonsgegevens?

Bezoek je onze website en laat je geen gegevens achter? Dan slaan we ook geen persoonlijke gegevens op. Gegevens die we bij het analyseren van het bezoekersgedrag gebruiken (IP-adres), slaan we geanonimiseerd op. 

Meld je je aan voor de nieuwsbrief? Dan wordt je naam en je e-mailadres opgeslagen. Je kunt je hier altijd voor afmelden. We sturen je alleen nieuwsbrieven met jouw nadrukkelijke toestemming.

Bij de aankoop van een van onze diensten verwerken we op basis van 'juridische gronden' enkele persoonsgegevens die wettelijk nodig zijn voor het tot stand komen van de overeenkomst. Dit zijn je voornaam, achternaam en e-mailadres. Daarnaast vragen we uit 'gerechtvaardigd belang' ook naar je geboortedatum en telefoonnummer. Op die manier kunnen we de meest optimale en persoonlijke service verlenen.

Je laat ook persoonsgegevens achter wanneer je:

 • je optionele accountgegevens aanvult (zoals je factuuradres of 'naam op certificaat')
 • de niveautest of eindtoets maakt (naam, e-mailadres en scores)
 • luisterfragmenten beluistert (volgens beleid van Soundcloud
 • een online cursus volgt (volgens de Privacy Policy van Zoom)
 • een evaluatie invult 
 • ons een e-mail stuurt 
 • ons belt

Bij het afrekenen van je aankoop worden je betaalgegevens verwerkt. Deze zijn voor ons inzichtelijk via onze payment service provider. Bij de verwerking van de betaling gebruiken we naam en rekeningnummer van de opdrachtgever van deze betaling. Op die manier kan de betreffende betaling of terugstorting correct worden verwerkt.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die een website van Fuentes bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn veelal cursisten, particulier dan wel zakelijk. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, van leveranciers of business partners van Fuentes. Waar in deze Privacy- en cookieverklaring wordt gesproken over cursisten kunnen ook andere (potentiële) klanten worden bedoeld, en andersom.

Het is belangrijk om te weten dat wanneer je als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van je medewerker(s) aan ons doorgeeft, je dan volgens de AVG verplicht bent om deze medewerker(s) hierover te informeren. Het is mogelijk in dat geval deze Privacy- en cookieverklaring aan de betreffende medewerker(s) te geven. Op deze manier weet de medewerker precies hoe Fuentes met zijn of haar gegevens omgaat.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

Naast de totstandkoming van de overeenkomst zijn er andere situaties waarvoor we je persoonsgegevens verwerken. Soms bevatten e-mails die we ontvangen persoonlijke gegevens. Het is mogelijk dat we die bewaren, om zo je verzoeken te verwerken en je vragen te beantwoorden. We communiceren zoveel mogelijk per e-mail. Dit is een efficiënte manier om je te informeren over bijvoorbeeld roosterwijzigingen of over vervolgcursussen.

Voor aanvang van de cursus vertrekken we je volledige naam aan je docent. Huiswerk wordt zoveel mogelijk tijdens de les opgegeven. Veel docenten vermelden dit ook op het prikbord in het Fuentes account (docenten worden hier niet toe verplicht). De docent kan je ook een privébericht sturen via het Fuentes account. Je ontvangt hiervan een notificatie vanaf een no-reply adres, zo blijven de e-mailadressen anoniem. De docent heeft de mogelijkheid om zelf te beslissen of een cursist een bericht terug kan sturen.

Medecursisten krijgen je e-mailadres alleen te zien als je hier zelf toestemming voor hebt gegeven in je persoonlijke account. Op deze manier kan per e-mail huiswerk tussen cursisten uitgewisseld worden. Je kunt er ook voor kiezen je e-mailadres verborgen te houden voor je klasgenoten, of opnieuw te verbergen. Het is altijd mogelijk om aan te geven dat je een bepaald soort e-mails niet meer wilt ontvangen van Fuentes. Zo kun je je altijd onderaan iedere nieuwsbrief uitschrijven voor toekomstige nieuwsbrieven. Wil je geen herinneringen (meer) ontvangen over vervolgcursussen? Dan kun je je vanuit een dergelijke herinnering hiervoor afmelden. Wil je helemaal geen e-mails meer ontvangen, dus ook geen informatie die betrekking heeft op je inschrijving? Mail dan je verzoek naar info@fuentes.nl. Wij zorgen er dan voor dat je helemaal geen e-mails meer ontvangt.

Bij het downloaden van het les- en uitwerkingenboek tonen we je voornaam, je achternaam en je e-mailadres op iedere pagina. We leggen de download vast in ons systeem. Dit doen we om oneigenlijke verspreiding van het lesmateriaal tegen te gaan.  

Bij het maken van de niveautest en/of de eindtoets worden je naam en e-mailadres opgeslagen. Zo kunnen we je beter adviseren over het cursusniveau dat het beste bij je past, wanneer je hier extra advies over nodig hebt. 

We gebruiken je persoonsgegevens nooit zonder reden en verkopen deze niet aan derde partijen.

Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren, verwerken wij persoonsgegevens van (potentiële) cursisten, zoals adresgegevens, e-mailadres en het bezoek aan onze webpagina's. Op basis van gegevens uit interne, externe bronnen en het bezoek aan onze webpagina’s, kunnen we je eventueel gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via e-mail en eventueel telefonisch.

Voor een efficiënte bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld het maken van lokaalreserveringen, bewaart Fuentes ook contactgegevens van relaties, zoals e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummers en websites. 

Delen we de gegevens met andere partijen?

Gegevens worden nooit met andere partijen gedeeld, behalve wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of wanneer we hier nadrukkelijk toestemming voor hebben gekregen. We delen alleen gegevens wanneer we hiertoe gerechtigd zijn met de volgende organisaties:

 • Voor toegang tot je cursusgegevens delen we je gegevens met onze website leverancier. Zij onderhouden de software en maken back-ups. Onze leverancier dient aan strenge eisen te voldoen. Afspraken rondom het verwerken van je persoonsgegevens liggen vast in een verwerkersovereenkomst.
 • Banken verzorgen het betalingsverkeer tussen jou en Fuentes.
 • Onze payment service provider verzorgt het betalingsverkeer.
 • De online lestool.
 • Voor de afhandeling van de nieuwsbrieven verwerkt onze e-mail marketing service je gegevens.

Contactvormen

Steeds vaker hebben klanten contact met Fuentes via e-mail, social media (Facebook, Instagram) of via de website. Daarnaast wordt ook informatie uitgewisseld via formulieren (bijvoorbeeld via het contactformulier of het evaluatieformulier). Het initiatief om contact te hebben, kan bij jou als klant vandaan komen, maar ook bij Fuentes. De persoonsgegevens die daarbij aan ons worden doorgegeven, kunnen door Fuentes worden verwerkt. Bijvoorbeeld om je vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. We gaan altijd zorgvuldig met je gegevens om en maken gebruik van tools van partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Als je ons belt, of als wij jou bellen, kan het zijn dat we gegevens opslaan in een memo. Op deze manier kunnen we je persoonlijke service verlenen.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn je gegevens langer te bewaren. Dit laatste is bijvoorbeeld van toepassing bij het bewaren van je facturen voor de Belastingdienst.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

We nemen verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of in handen van de verkeerde persoon terechtkomen. Voorbeelden zijn encryptie, het gebruik van sterke wachtwoorden en een veilige manier om wachtwoorden op te vragen. Als verwerkersverantwoordelijke zorgen we ervoor dat de organisaties waarmee we samenwerken dezelfde maatstaven hanteren.

Rechten

Als gebruiker van onze website en onze diensten heb je het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij verwerken. Verder heb je het recht om bij onjuistheid deze gegevens aan te (laten) passen of te laten verwijderen. Hierbij gelden enkele uitzonderingen als het gaat om bewaarplicht, zoals de bewaarplicht van facturen voor de Belastingdienst. Verder heb je recht op dataportabiliteit, vergetelheid, beperking van de verwerking, recht op een menselijke blik bij besluiten en het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Gegevens verwijderen

Wil je dat we je persoonsgegevens verwijderen? Stuur een mail naar info@fuentes.nl. Dan maken we het in orde.

Vragen, opmerkingen of een klacht indienen?

In deze Privacy- en cookieverklaring hebben we zo helder mogelijk proberen weer te geven hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Heb je hier vragen over? Mail ons gerust. Ook kun je ons mailen als je een klacht hebt over de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken. Komen we er samen niet uit? Dan kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Cookies 

Fuentes maakt alleen gebruik van cookies voor zover je hier vooraf toestemming voor geeft. Je kunt zelf beslissen of je de cookies wel of niet accepteert. Ook kun je je toestemming altijd intrekken. Fuentes maakt gebruik van:

 • functionele cookies
 • analytische cookies
 • sociale media cookies
 • advertentie cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en jij als bezoeker op een prettige manier de website kunt gebruiken.

Analytische cookies helpen ons het zoekgedrag van onze bezoekers in kaart te brengen via Google Analytics, waarvoor we met Google een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. In deze tool hebben we 'Gegevens delen' uitgezet. Verder maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Bovendien hebben we ervoor gekozen je IP-adres geanonimiseerd op te laten slaan.

Sociale media cookies maken het gebruik van social media websites mogelijk. Zo kun je bijvoorbeeld via de geboden Google plattegronden gebruik maken van een interactieve routebeschrijving. We beperken ons tot het gebruik van Instagram, Facebook en Google. Deze derde partijen kunnen cookies plaatsen om informatie te verzamelen over de browser en de websites die je hebt bezocht en op basis daarvan een profiel van jouw surfgedrag opbouwen. Voor de cookies die deze derde partijen plaatsen zijn nadere voorwaarden van toepassing. Fuentes is niet verantwoordelijk voor deze voorwaarden en verwijst voor deze voorwaarden naar Instagram, Facebook en Google.

Advertentiecookies worden gebruikt om gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen. Fuentes plaatst cookies die het mogelijk maken om gepersonaliseerde advertenties aan jou te tonen op websites van derden.

Browserinstellingen en cookies verwijderen 

Wil je geen cookies op je computer, dan kun je je browserinstellingen aanpassen. Je krijgt dan een waarschuwing voordat een cookie geplaatst wordt. Je kunt alle cookies weigeren of alleen cookies van derden. Reeds geplaatste cookies kun je ook verwijderen. 

Reviews

Céline

Céline

“Lekker pittig tempo en veel Spaans spreken in de les. Het was de perfecte voorbereiding voor mijn verhuizing naar Barcelona. ¡Gracias, Fuentes!”

Nanda

Nanda

“Met Fuentes Spaans leren is leuk en precies het goede tempo. Het les materiaal is een combinatie van lezen, videos en luisteren - heel handig met een QR code voor elke oefening. De docenten spreken zo veel mogelijk spaans in de les, dus je kan veel leren”

René

René

“De cursus Spaans in Valencia was zeer zeker een rijke aanvulling op mijn cursus Spaans bij Fuentes in Nederland. Prachtig oud gebouw, deels gebaseerd op eeuwenoude elementen!”

Natasja

Natasja

“Drie certificaten heb ik inmiddels gehaald en ik ga zeker door! Voor het eerst vind ik leren leuk en dat komt door de manier van lesgeven. ¡Muchas gracias, Paola!”