Privacy Statement

Als je je opgeeft voor een cursus Spaans bij Fuentes of je overweegt om dit te doen, dan verstrek je persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als je ons e-mailt, belt of onze website bezoekt. Je moet er dan op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan. In deze verklaring kun je lezen hoe we dit doen.

Het gebruik van je persoonsgegevens

Om je efficiënt en effectief te helpen, verwerkt Fuentes je persoonsgegevens. We leggen in dit privacystatement uit hoe we dat doen. Door deze website te gebruiken ga je akkoord met het beschreven privacybeleid.

Bij persoonsgegevens kun je denken aan: je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij als je je online inschrijft voor een cursus, je je accountgegevens aanvult, wanneer je de niveautest maakt, je ons een e-mail stuurt, of wanneer je ons belt. Ook als je één van de websites van de Fuentes bezoekt, laat je in sommige gevallen persoonsgegevens achter. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die een website van de Fuentes bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn veelal cursisten; particulier danwel zakelijk. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, van leveranciers of business partners van Fuentes. Waar in dit Privacy Statement wordt gesproken over cursisten kunnen ook andere (potentiële) klanten worden bedoeld en andersom.

Het is belangrijk om te weten dat wanneer je als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, je dan volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht bent om deze medewerker(s) hierover te informeren. Het is mogelijk in dat geval dit Privacy Statement aan de betreffende medewerker(s) geven. Op deze manier weet de medewerker precies hoe Fuentes met zijn of haar gegevens omgaat.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

Fuentes verwerkt je persoonsgegevens om te zorgen voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering:

Contactvormen

Steeds vaker hebben klanten contact met Fuentes via e-mail, social media (Facebook, Instragram, Twitter) of via de website. Daarnaast wordt ook informatie uitgewisseld via formulieren (bijvoorbeeld evaluaties). Het initiatief om contact te hebben, kan bij jou als klant vandaan komen, maar ook bij Fuentes. De persoonsgegevens die daarbij aan ons door worden gegeven, kunnen door Fuentes worden verwerkt. Bijvoorbeeld om je vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bellen met Fuentes

Als je ons belt of als wij jou bellen kunnen kan het zijn dat we gegevens opslaan in een memo. Op deze manier kunnen we bepaalde besproken zaken terugvinden.