Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn per 21 september 2023.

Wijziging t.o.v. 2 mei 2023: artikel 6 is aangepast.

 • Let op: Vanaf de dag waarop de cursus start, is annuleren, (deels) doorschuiven van de cursus of restitutie van (een deel van) het cursusgeld niet meer mogelijk.
 1. Via de website meld je je aan voor een van onze cursussen. Het lesgeld wordt direct voldaan bij inschrijving. Hiervan ontvang je een factuur in je account met daarop het geldende BTW percentage van 0%. 
 2. Vanaf de inschrijvingsdatum heb je wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd. Binnen deze termijn kun je de inschrijving kosteloos annuleren, omzetten naar een andere cursus of doorschuiven naar de eerstvolgende periode door ons een e-mail te sturen. Daarna, of bij annulering/doorschuiven binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus, wordt €25,- in rekening gebracht voor administratiekosten. Doorschuiven of wijzigen van de cursus is eenmalig mogelijk.
 3. Vanaf de dag waarop de cursus start, is geen restitutie van lesgeld en/of kosten voor accommodatie meer mogelijk en is de inschrijving definitief, ongeacht de situatie. Dit geldt ook bij voortijdige beëindiging van deelname. (Deels) doorschuiven naar een andere periode is niet mogelijk.
 4. Je kunt na de eerste les van een cursus, dus voordat les 2 heeft plaatsgevonden, eventueel eenmalig overstappen naar een andere cursus op een ander niveau, mits deze cursus is doorgegaan en er voldoende plek is in de groep. De cursus kan alleen in dezelfde periode worden gevolgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wanneer je overstapt naar een cursus die duurder is, betaal je het prijsverschil bij. Wanneer je overstapt naar een goedkopere cursus is er geen restitutie van cursusgeld.
 5. Het is niet mogelijk om (gemiste) lessen in een andere cursusperiode in te halen. Je volgt de lessen zoveel mogelijk in je eigen klas. Kun je een les niet bijwonen, dan werk je de stof zelfstandig bij. Vanaf les 2 kun je individueel, indien beschikbaar, tot aan je oorspronkelijke les, een inhaalles selecteren in een willekeurige, andere klas. Wanneer je staat ingeschreven maar de cursus, of een aantal lessen, niet volgt, behoud je tot een maand na afloop van de cursus toegang tot het lesmateriaal. 
 6. Het lesmateriaal wordt 14 dagen voor aanvang van de cursus beschikbaar gesteld in je account zodra de cursus definitief van start gaat. Op deze manier weet je zeker dat je altijd de meest actuele versie van het lesmateriaal hebt. Het boek vertegenwoordigt een waarde van €25. Wil je na het downloaden van het lesboek je inschrijving annuleren, dan is dit bedrag niet te restitueren en komt bovenop eventuele administratiekosten. 
 7. Het lesmateriaal blijft tot 1 maand na afloop van de cursus beschikbaar. Zodra je staat ingeschreven voor een vervolgcursus wordt het lesmateriaal weer actief.
 8. Lesdagen, lestijden en cursusprijzen zijn onder voorbehoud: eventuele wijzigingen worden minimaal 3 dagen voor aanvang van de les via de website bekendgemaakt. Wanneer een les op locatie door onvoorziene omstandigheden niet door de docent verzorgd kan worden, kijken we of er een andere docent beschikbaar is om de les te geven. Als dat niet mogelijk is, wordt de les in principe online gegeven. Is de docent niet beschikbaar voor een online les? Ook dan kijken we in eerste instantie of er een andere docent beschikbaar is. Lukt dat niet, dan bespreekt de docent met de klas een alternatief dat voor de meeste deelnemers geschikt is. Ook als de les door onvoorziene omstandigheden niet op de locatie georganiseerd kan worden, zal de les in principe online plaatsvinden. We informeren je hier per e-mail zo snel mogelijk over.  
 9. Inschrijving voor de cursussen is open voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 10. Een inschrijving staat op naam en is niet overdraagbaar.
 11. Fuentes behoudt zich het recht voor om een cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In eerste instantie biedt Fuentes een alternatief. Komt het alternatief niet uit? Dan kun je dit kenbaar maken en ontvang je het volledige cursusgeld terug. Voor alle terugbetalingen geldt een uiterlijke termijn van 14 dagen vanaf de datum waarop is gecommuniceerd dat er sprake is van restitutie van (een deel van) het cursusgeld.
 12. Alle online cursussen Spaans bij Fuentes worden gegeven via Zoom. De link naar je leslokaal vind je in je lesrooster. Bij gebruik van het platform ga je akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy-reglement van Zoom.
  Fuentes is niet verantwoordelijk voor technische problemen of storingen op de apparatuur van de cursist (computer, laptop, telefoon, camera, microfoon, internet), die deelname aan de cursus (deels) belemmeren. Dit is dan ook geen reden om een cursus, op welk moment dan ook, te annuleren of (deels) door te schuiven naar een andere periode. Uiteraard zullen we proberen je te helpen om deze problemen op te lossen.
  12a. Je docent verwacht dat je actief deelneemt aan de lessen, waarbij je camera en microfoon aan staan. We gaan ervan uit dat je een goed werkende computer, laptop of tablet gebruikt met stabiel internet. Neem je deel aan de les zonder camera en/of microfoon, dan word je door de docent als afwezig genoteerd. Tevens kan de docent je uitsluiten van deelname aan de les.
 13. Heb je een klacht? Geef deze dan via e-mail door aan Fuentes. Je klacht wordt vertrouwelijk door ons behandeld. We streven ernaar binnen 10 werkdagen na ontvangst van je bericht via e-mail uitsluitsel te geven. Indien we meer tijd nodig hebben om je klacht te onderzoeken laten we dit binnen 7 werkdagen na ontvangst van je klacht weten. Na ontvangst van onze reactie heb je 2 weken de gelegenheid om hierop te reageren. Komen we er echt niet uit? Dan kun je je klacht indienen bij een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld via Consuwijzer. Eventueel kan de weg naar de kantonrechter worden gemaakt. De uitspraak van deze persoon/instantie zal bindend zijn. Je klacht wordt gedurende 1 jaar door Fuentes bewaard.
 14. Bij de meeste cursussen wordt een lesboek gebruikt. Dit boek is door Fuentes Editorial samengesteld en en is na inschrijving vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus te downloaden na verwerking van het cursusgeld. Daarnaast kan de docent gebruikmaken van zijn/haar eigen oefenmateriaal. Het copyright van de lesboeken berust bij Fuentes Editorial. Behalve voor eigen gebruik door de cursist die voor de betreffende cursus staat ingeschreven mag het materiaal niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fuentes Editorial. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Fuentes Editorial.
 15. Wanneer je hebt voldaan aan de presentieplicht en volgens de docent het juiste niveau hebt bereikt, wordt het certificaat van deelname aan je persoonlijke cursuspagina toegevoegd door de docent. Op het certificaat staat het eindniveau vermeld volgens de richtlijnen van het Europees Referentiekader (ERK). Naast de beoordeling door de docent geldt dat je maximaal 2 lessen hebt gemist van een reguliere cursus (9 lessen), of maximaal 1 les van een intensieve cursus (5 lessen). 
 16. Tijdens de cursus maakt een docent of medewerker van Fuentes soms een groepsfoto. Bij online cursussen kan de docent eventueel een screenshot van de klas maken. Deze plaatsen we eventueel op onze Google Bedrijfspagina, Facebook- of Instagram-pagina als herinnering aan je klas. Wil je niet op deze foto staan? Laat het even weten en stap/ga even uit beeld, het is uiteraard geen verplichting. 
 17. Op alle (web)teksten, inclusief Algemene Voorwaarden, van Fuentes en Fuentes Editorial rust copyright. Het is niet toegestaan teksten (deels) te gebruiken voor andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Fuentes of Fuentes Editorial.
 18. Fuentes zal alle informatie die door opdrachtgevers/cursisten is verstrekt zorgvuldig bewaren en vertrouwelijk behandelen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 19. Fuentes is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies, schade, ongemak, vertraging of ander nadeel bij het leveren van diensten wanneer de oorzaak hiervan niet te wijten is aan het handelen van Fuentes. Denk hierbij aan het in het gebreke blijven van onderaannemers, nalatigheid of onwillendheid van derden, (extreme) weersomstandigheden, volksgezondheidsnoodgevallen, of andere omstandigheden die buiten de directe invloed van Fuentes vallen. Wij zullen altijd proberen een passende oplossing te vinden om de diensten te leveren zoals die zijn overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst. 
  19a. Hou er rekening mee dat er op de leslocaties (aanvullende) maatregelen kunnen gelden. Denk hierbij aan het gebruik van een toegangscode, gebruik van liften, etc.
 20. Fuentes B.V., handelend onder de namen Fuentes, Fuentes B.V. en Fuentes Academia de Español, staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 67663621 met IBAN: NL28RABO0112172679 en BIC: RABONL2U. Vestigings- en bezoekadres: Witte de Withstraat 63, 3012 BN, Rotterdam.

Voor de cursussen Spaans in Spanje gelden de algemene voorwaarden van de school waar je je cursus gaat volgen.

Reviews

Bella

Bella

“In pittig tempo Spaans leren, onder zeer professionele en enthousiaste begeleiding van onze Chileense docente. Met een leuke groep mensen en een gezellige sfeer in de lessen. De ideale manier om de taal in rap tempo te leren! Op naar het volgende niveau.”

René

René

“De cursus Spaans in Valencia was zeer zeker een rijke aanvulling op mijn cursus Spaans bij Fuentes in Nederland. Prachtig oud gebouw, deels gebaseerd op eeuwenoude elementen!”

Karin

Karin

“Tijdens mijn vakanties belemmerde mijn gebrekkige Spaans mij in echt contact met de lokale bevolking. In september ben ik begonnen en ik ben gelijk doorgegaan. In een informele sfeer oefenen we het spreken en legt de docente duidelijk de grammatica uit.”

Micheline

Micheline

“De cursussen Spaans bij Fuentes lagen mede aan de basis van het realiseren van mijn droom: emigreren naar Spanje. Inmiddels woon ik vlakbij het strand in Valencia en spreek ik vloeiend Spaans!”