Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden per 26 februari 2020.

Algemene voorwaarden

Voor de cursussen Spaans in Spanje gelden de algemene voorwaarden van de school waar je je cursus gaat volgen.

Let op: Vanaf de dag waarop de cursus start, is annuleren, (deels) doorschuiven van de cursus of restitutie van (een deel van) het cursusgeld niet meer mogelijk.

 1. Via de website meld je je aan voor een van onze cursussen. Het lesgeld wordt direct voldaan bij inschrijving. Hiervan ontvang je een factuur in je account met daarop het geldende BTW percentage van 0%. 
 2. Vanaf de inschrijvingsdatum heb je wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd. Binnen deze termijn kun je de inschrijving kosteloos annuleren, omzetten naar een andere cursus of doorschuiven naar de eerstvolgende periode door ons een e-mail te sturen. Daarna, of bij annulering/doorschuiven binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus, wordt €25,- in rekening gebracht voor administratiekosten. Doorschuiven of wijzigen van cursus is maar eenmalig mogelijk.
 3. Vanaf de dag waarop de cursus start, is geen restitutie van lesgeld en/of kosten voor accommodatie meer mogelijk en is de inschrijving definitief, ongeacht de situatie. Dit geldt ook bij voortijdige beëindiging van deelname. (Deels) doorschuiven naar een andere periode is niet mogelijk.
 4. Je kunt na de eerste les van een cursus, dus voordat les 2 heeft plaatsgevonden, eventueel eenmalig overstappen naar een andere cursus op een ander niveau, mits deze cursus is doorgegaan en er voldoende plek is in de groep. De cursus kan alleen in dezelfde periode worden gevolgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wanneer je overstapt naar een cursus die duurder is, betaal je bij het prijsverschil bij. Wanneer je overstapt van een intensieve cursus naar een standaard cursus is er geen restitutie van cursusgeld.
 5. Het is niet mogelijk om (gemiste) lessen in een andere cursusperiode in te halen. Wel kun je gebruik maken van alternatieve lessen in dezelfde cursusperiode, indien beschikbaar. Wanneer je staat ingeschreven maar de cursus, of een aantal lessen, niet volgt, behoud je toegang tot het lesmateriaal. Zo heb je altijd de mogelijkheid de lesstof zelfstandig te bestuderen.
 6. Het lesmateriaal wordt 14 dagen voor aanvang van de cursus beschikbaar gesteld. Op deze manier weet je zeker dat je altijd de meeste actuele versie van het lesmateriaal hebt. 
 7. Het lesmateriaal blijft tot 1 maand na afloop van de cursus beschikbaar. Zodra je staat ingeschreven voor een vervolgcursus wordt (de meest recente versie van) het lesmateriaal weer actief.
 8. Lesdagen, lestijden en cursusprijzen zijn onder voorbehoud: eventuele wijzigingen worden minimaal 3 dagen voor aanvang van de les via de website bekendgemaakt. Wanneer de les uitvalt door onvoorziene calamiteiten op de lesdag, zal de docent zo spoedig een inhaalmoment afstemmen. De les vindt dan plaats op het moment dat de meeste cursisten kunnen. 
 9. Inschrijving voor de cursussen is open voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 10. Een inschrijving staat op naam en is niet overdraagbaar.
 11. Fuentes behoudt zich het recht voor om een cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In eerste instantie biedt Fuentes een alternatief. Komt het alternatief niet uit? Dan kun je dit kenbaar maken en ontvang je het volledige cursusgeld terug. Voor alle terugbetalingen geldt een uiterlijke termijn van 14 dagen vanaf de datum waarop is gecommuniceerd dat er sprake is van restitutie van (een deel van) het cursusgeld.
 12. Heb je een klacht? Geef deze dan schriftelijk of via e-mail door aan Fuentes t.a.v. dhr. O. Delen (marketing en communicatie). Je klacht wordt vertrouwelijk door ons behandeld. We streven ernaar binnen 4 weken na de datum van het poststempel of je e-mail uitsluitsel te geven (schriftelijk of per e-mail). Indien we meer tijd nodig hebben om je klacht te onderzoeken laten we dit binnen 3 weken na ontvangst van je klacht weten. Na ontvangst van onze reactie heb je 2 weken de gelegenheid om hierop te reageren. Komen we er echt niet uit? Dan kun je je klacht indienen bij een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld via Consuwijzer. Eventueel kan de weg naar de kantonrechter worden gemaakt. De uitspraak van deze persoon/instantie zal bindend zijn. Je klacht wordt gedurende 1 jaar door Fuentes bewaard.
 13. Bij de meeste cursussen wordt een lesboek gebruikt. Dit boek is door Fuentes samengesteld en gratis te downloaden wanneer het cursusgeld is verwerkt. Daarnaast kan de docent gebruik maken van zijn/haar eigen oefenmateriaal. Het copyright van de lesboeken berust bij Fuentes. Behalve voor eigen gebruik door de cursist die voor de betreffende cursus staat ingeschreven mag het materiaal niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fuentes. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Fuentes.
 14. Bij de cursus Spaans voor beginners 1 (intensief), alle conversatiecursussen en de cursussen Spaans taal en cultuur, hoort een certificaat van deelname. Hierop staat het Europese niveau vermeld dat je hebt bereikt wanneer je de taalhandelingen kunt uitvoeren die in de handleiding van de cursus staan vermeld. Wanneer je meer dan 2 lessen niet hebt bijgewoond, of meer dan 1 les van een cursus die uit 5 lessen bestaat, wordt geen certificaat verstrekt. Ook wanneer je volgens je docent niet hebt aangetoond dat je het eindniveau van de cursus beheerst, wordt geen certificaat verstrekt. Je docent bepaalt of je recht hebt op het certificaat. 
 15. Tijdens de cursus maakt een docent of medewerker van Fuentes soms een groepsfoto. Bij online cursussen kan de docent eventueel een screenshot van de klas maken. Deze plaatsen we op onze Google Places-, Facebook- of Instagram-pagina als herinnering aan je klas. Wil je niet op deze foto staan? Laat het even weten en stap/ga even uit beeld, het is uiteraard geen verplichting. 
 16. Op alle (web)teksten, inclusief Algemene Voorwaarden, van Fuentes rust copyright. Het is niet toegestaan teksten (deels) te gebruiken voor andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Fuentes.
 17. Fuentes zal alle informatie die door opdrachtgevers/cursisten is verstrekt zorgvuldig bewaren en vertrouwelijk behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 18. Fuentes is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies, schade, ongemak, vertraging of ander nadeel met betrekking tot het leveren van diensten als gevolg van oorzaken die niet te wijten zijn aan de schuld van Fuentes, zoals in het gebreke blijven van onderaannemers, nalatigheid of onwillendheid van derden, (extreme) weersomstandigheden, volksgezondheidsnoodgevallen, of enige andere omstandigheid die buiten de directe invloed van Fuentes valt. Fuentes zal altijd proberen een passende oplossing te vinden om de diensten te leveren zoals die zijn overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.
 19. Fuentes B.V. handelend onder de namen Fuentes, Fuentes B.V. en Fuentes Academia de Español staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 67663621, met BTW identificatienummer NL857117750B01, IBAN: NL28RABO0112172679 en BIC: RABONL2U.