Reviews

Vele enthousiaste cursisten gingen je voor. Wil je weten wat anderen over een cursus Spaans bij Fuentes hebben gezegd?

2020-07-01 19:36:59

Marrit Ten Vregelaar

Leuke cursus, wordt aan een vlot tempo gegeven. Aanrader!

(Translated by Google)
Nice course, is taught at a brisk pace. Recommended!

2020-07-01 18:26:03

Michelle Maagdelijn

Door de corona werd de cursus online gegeven.

Persoonlijk vond ik dit heel fijn, omdat ik het hierdoor goed kon combineren met mijn gezin.

Daarbij werd alles goed van te voren uitgelegd hoe het online in zijn werk zou gaan en het werkte verder ook echt perfect!

Kan iedereen aanraden om een cursus bij Fuentes te doen!

(Translated by Google)
Due to the corona, the course was given online.

Personally, I really liked this, because it allowed me to combine it well with my family.

Everything was explained well in advance how it would work online and it also worked perfectly!

Can recommend everyone to do a course at Fuentes!

2020-07-01 18:12:34

Dionne Haasnoot

Het zijn prettige en leuke cursussen om te volgen. Er is veel ruimte om het geleerde te oefenen, om je spreekvaardigheid te oefenen en er is veel herhaling, waardoor het geleerde steeds weer terugkomt en beter beklijft. Bij de Spaans voor beginners 2 cursus kreeg ik Olga als docent. Zij heeft het echt top gedaan! Niet alleen het boek volgen, maar bracht ook haar eigen inbreng mee d.m.v. het aanbieden van oefeningen etc. Zij gaf positieve feedback wat heel prettig was. Ze nam rustig haar tijd voor de stof, waardoor je alles goed kon volgen. Oftewel: helemaal tevreden.

(Translated by Google)
They are pleasant and fun courses to follow. There is a lot of space to practice what you have learned, to practice your speaking skills and there is a lot of repetition, so that what you have learned comes back again and again and sticks better. At the Spanish for beginners 2 course I got Olga as a teacher. She really did a great job! Not only following the book, but also brought her own contribution by means of offering exercises etc. She gave positive feedback which was very nice. She quietly took her time for the material, so you could follow everything well. In other words: completely satisfied.

2020-07-01 18:07:42

Maaike de Rijk

Hard werken, maar erg leuk om dit met een groep samen te doen! Een fijn boek van Fuentes en aansprekende video's en audio's.

(Translated by Google)
Hard work, but great fun to do this with a group! A nice book by Fuentes and appealing videos and audios.

2020-07-01 18:01:03

Mariska de Boer

De online lessen zijn leuk, leerzaam en interactief

(Translated by Google)
The online classes are fun, educational and interactive

2020-07-01 18:00:45

erik bruin

Erg gezellig les want leuke groep en leraar.

(Translated by Google)
Very nice lesson because nice group and teacher.

2020-07-01 08:55:09

Carolina navarro garcía

2020-06-15 12:13:25

Niels van Steijn

Beginners 1 en 2 intensief gedraaid bij Esther in de groep. De lessen waren heel toegankelijk en voor je het weet spreek je al een aardig woordje Spaans. Daarnaast was Esther een fijne docent die je heel erg op je gemak stelt. Ik ga ongetwijfeld verder bij Fuentes!

(Translated by Google)
Beginners 1 and 2 played intensively with Esther in the group. The lessons were very accessible and before you know it you already speak a nice word of Spanish. In addition, Esther was a great teacher who puts you at ease. I will undoubtedly continue at Fuentes!

2020-06-15 09:19:38

Joy Adjiembaks

Wij hebben super leuke lessen gehad van Enric! (Beginners 1 en 2 intensief) De lessen waren goed opgezet qua structuur en uitleg over de onderwerpen. Het was voor ons een groot voordeel dan Enric zelf uit het onderwijs komt, dat zorgt er voor dat alle stof duidelijk wordt uitgelegd en op een leuke manier ook nog! Tussendoor en in de laatste lessen van de cursus was er ook ruimte voor spelletjes over de stof. Kortom, super leuke en leerzame lessen. Enric (en Fuentes) bedankt en tot de volgende cursus!

(Translated by Google)
We had super fun lessons from Enric! (Beginners 1 and 2 intensive) The lessons were well structured in terms of structure and explanation of the topics. It was a great advantage for us that Enric comes from education himself, which ensures that all material is clearly explained and in a fun way too! In between and in the last lessons of the course there was also room for games about the material. In short, super fun and instructive lessons. Thank you Enric (and Fuentes) and see you next course!

Ook enthousiast geworden? Schrijf je in voor een cursus Spaans bij Fuentes